Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

Malinowynalesnik
5355 8b11
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
9335 966f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
Malinowynalesnik
Reminisce by goodbearcomics.com
Reposted fromvolldost volldost viaseriale seriale
Malinowynalesnik
6047 2915
Reposted from4777727772 4777727772 viaseriale seriale
Malinowynalesnik
9962 4aea 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaaggape aggape
Malinowynalesnik
1627 093a 500
Reposted fromowca owca viaamie amie
Malinowynalesnik
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viaamie amie

May 02 2018

Malinowynalesnik
https://78.media.tumblr.com/e84c43b31e7fb7b9c4173e356398c7e6/tumblr_p4apurr7Z11uor5s8o3_500.gif
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
Malinowynalesnik
https://78.media.tumblr.com/e2b22f91d260a1dc73cd66787cb3d925/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/32951c969182f4cb5eefff8b6c504f6d/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to3_540.gif
https://78.media.tumblr.com/6804aa216ffe690d135b4ad3daa28ab5/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to8_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/9f3c6165a8ce62548fbace7e1a0a16a9/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to6_r2_540.gif
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
Malinowynalesnik
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Reposted frommayamar mayamar vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frommorning-star morning-star vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaTakingControl TakingControl
Malinowynalesnik
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
Malinowynalesnik
1793 dda1
Reposted fromsarazation sarazation viaTakingControl TakingControl
Malinowynalesnik
8225 2f7b
Reposted fromkrzysk krzysk viaTakingControl TakingControl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl