Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

Malinowynalesnik
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapraesens praesens
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Malinowynalesnik
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapraesens praesens
Malinowynalesnik
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapraesens praesens
Malinowynalesnik
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapraesens praesens
Malinowynalesnik
5976 8ebf
Reposted from4777727772 4777727772 viapraesens praesens
Malinowynalesnik
5761 d3f6
The edge of love
Reposted fromjaggal jaggal vialgbt lgbt
Malinowynalesnik
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk (z książki Instytut)
Reposted fromRowena Rowena viapraesens praesens
Malinowynalesnik
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapraesens praesens
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Malinowynalesnik
3143 7e93
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Malinowynalesnik
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Malinowynalesnik
7828 a232
Malinowynalesnik
9462 c794 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
Malinowynalesnik
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaseriale seriale
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
4065 82da 500
mistrz
Reposted frombialetulipany bialetulipany viapolishzupe polishzupe
Malinowynalesnik
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

February 05 2020

Malinowynalesnik
8357 4272 500
jak ja lubię smogomemy kiedy nam dopierdoli
Reposted fromregcord regcord viapolishzupe polishzupe
Malinowynalesnik
4912 d104
Reposted fromwentyl wentyl viapolishzupe polishzupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl