Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

Malinowynalesnik
1322 872b 500
Adele
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Malinowynalesnik
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaseriale seriale
Malinowynalesnik
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viaamie amie
Malinowynalesnik
1322 872b 500
Adele
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Malinowynalesnik
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaseriale seriale
Malinowynalesnik
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl