Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

Malinowynalesnik
6246 1ee5 500
Devonne. Paris.
Are these Your eyes Salomina?
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy

September 23 2017

Malinowynalesnik
Reposted fromconchiglia conchiglia viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Reposted fromzatora zatora viakarolka2302 karolka2302
7483 1e02
Reposted fromdivi divi viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viaseriale seriale

September 18 2017

Malinowynalesnik
9328 612f 500
Reposted frompolanka polanka viaamie amie

September 06 2017

Malinowynalesnik
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaamie amie
Malinowynalesnik
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaamie amie
Malinowynalesnik
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaamie amie

August 16 2017

Malinowynalesnik
1322 872b 500
Adele
Reposted fromEmisja Emisja viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Malinowynalesnik
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaseriale seriale
Malinowynalesnik
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viakarolka2302 karolka2302
Malinowynalesnik
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viaamie amie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl