Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Malinowynalesnik
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viacatchdimoment catchdimoment
Malinowynalesnik
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacatchdimoment catchdimoment
Malinowynalesnik
Słowa typu "zawsze" są bardzo kategoryczne. Używa się ich, by podkreślić to w co chcemy wierzyć, ale wypowiadane w emocjach mogą być niebezpieczne.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
Malinowynalesnik
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viacatchdimoment catchdimoment
Malinowynalesnik

July 18 2017

Malinowynalesnik
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Reposted fromcouples couples viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viabadblood badblood
Malinowynalesnik
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viabadblood badblood
Malinowynalesnik
1704 0135
Reposted fromfortherecord fortherecord viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viabadblood badblood
Malinowynalesnik
Jak minął dzień? - nie pytam i tak widzimy się rzadko. To już chyba rok, odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk, raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
— happysad
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabadblood badblood
Malinowynalesnik
4747 4a72
Reposted fromloonysinner loonysinner viabadblood badblood
Malinowynalesnik
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viabadblood badblood
Malinowynalesnik
9314 b5b8
Reposted fromTenSigis TenSigis viabadblood badblood
Malinowynalesnik
3382 1327
Malinowynalesnik
Reposted fromkrzysk krzysk viabadblood badblood
Malinowynalesnik
6383 1d67 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl