Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Malinowynalesnik
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
1373 ed65 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viapodprzykrywka podprzykrywka

June 26 2017

Malinowynalesnik
Malinowynalesnik

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
Malinowynalesnik

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
6797 f61f 500
Malinowynalesnik
1732 377a
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
Malinowynalesnik
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapodprzykrywka podprzykrywka
Malinowynalesnik
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl