Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

Malinowynalesnik
https://78.media.tumblr.com/e84c43b31e7fb7b9c4173e356398c7e6/tumblr_p4apurr7Z11uor5s8o3_500.gif
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
Malinowynalesnik
https://78.media.tumblr.com/e2b22f91d260a1dc73cd66787cb3d925/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/32951c969182f4cb5eefff8b6c504f6d/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to3_540.gif
https://78.media.tumblr.com/6804aa216ffe690d135b4ad3daa28ab5/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to8_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/9f3c6165a8ce62548fbace7e1a0a16a9/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to6_r2_540.gif
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
Malinowynalesnik
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Reposted frommayamar mayamar vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frommorning-star morning-star vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaTakingControl TakingControl
Malinowynalesnik
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
Malinowynalesnik
1793 dda1
Reposted fromsarazation sarazation viaTakingControl TakingControl
Malinowynalesnik
8225 2f7b
Reposted fromkrzysk krzysk viaTakingControl TakingControl
Malinowynalesnik
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk vianazwazdupy nazwazdupy
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
5211 07ee 500
Malinowynalesnik
9722 26d8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaTattoo-World Tattoo-World
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl