Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Malinowynalesnik
JAK SPAĆ- TO DŁUGO. JAK NIE SPAĆ- TO CAŁĄ NOC.
Malinowynalesnik
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Malinowynalesnik
Play fullscreen
Tak się boję o siebie, że zostanę sam, o swój psychiczny stan
Malinowynalesnik
1360 b49b 500
Reposted fromschiza schiza vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Please be careful with me. Sometimes I just get sad and I don’t know why. I’m sorry.
— (via suspend)
Malinowynalesnik
7870 4538
Reposted fromusual usual vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
8271 65cc
Reposted fromShini Shini vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Malinowynalesnik
5845 1c5b
Malinowynalesnik
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Malinowynalesnik
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
8086 3353
Reposted fromsaku saku vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl