Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

Malinowynalesnik
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
3646 df70 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
Malinowynalesnik
2845 22bf 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
Malinowynalesnik
2768 13f6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
Malinowynalesnik
2736 2938
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale

November 22 2017

Malinowynalesnik
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Malinowynalesnik
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— O.Frycz
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Malinowynalesnik
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Malinowynalesnik
0726 285c
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
4940 1d7a
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Malinowynalesnik
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto
7454 3c97 500
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
Malinowynalesnik
Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl